Green Lab Sp. z o.o.

wheat, grain, cornfield

Nasza Firma wspiera działalność strategicznych spółek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Prowadzimy działalność na rzecz państwowych Spółek: Hodowli Roślin Uprawnych, Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Hodowli Koni i Stada Ogierów podlegających Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Realizujemy zadania w zakresie zakupów środków produkcji oraz innego asortymentu niezbędnego do prowadzenia działalności przez Spółki.