Oferujemy szeroką gamę ubezpieczeń dla rolników i nie tylko. 

Zapewniamy  ochronę w zakresie:           

           UPRAW ROLNYCH

 • Ochrona upraw od skutków zdarzeń losowych
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw

   

          ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę zwierząt gospodarskich przed zdarzeniami losowymi
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Odszkodowanie pozwala na szybsze odnowienie stada

            (MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI SKŁADKI Z DOPŁAT BEZPOŚREDNICH)

             OC dla ROLNIKÓW OC BUDYNKÓW ROLNYCH

 • Dopasowanie zakresu i wariantu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb gospodarstwa rolnego
 • Możliwość ubezpieczenia obiektów małej architektury (np. bram, ogrodzeń),
 • Zniżka 10% na ubezpieczenia obowiązkowe za zawarcie dowolnego ubezpieczenia dobrowolnego

             AGRO CASCO

 • Możliwość wyboru elastycznego ubezpieczenia maszyn rolniczych jedynie na okres prac polowych (trzech miesięcy)
 • Zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zniszczenia maszyny rolniczej w wyniku zdarzeń losowych
 • Możliwość ubezpieczenia wszystkich maszyn rolniczych w ramach jednej polisy

 

 

 

          KOMUNIKACYJNE DLA ROLNIKÓW

 • OC dla ciągników rolniczych i przyczep oraz innych pojazdów mechanicznych
 • Szeroki zakres ryzyka: OC, AC, ASSISTANCE, ZIELONA KARTA, NNW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW, SZYBY, BAGAŻ
 • Dodatkowe zniżki za posiadanie ubezpieczenia majątku w ramach Agro Ubezpieczenia, nawet do 20 %
 • Ubezpieczenie AC pojazdów do 20. roku eksploatacji

   

  UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA
 • Możliwość stworzenia indywidualnego wariantu ubezpieczenia wraz z rozszerzonym pakietem usług assistance
 • Zniżki dla nieruchomości posiadającej dodatkowe zabezpieczenia antykradzieżowe

   

  UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE:
 • Ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę
 • Pokrycie kosztów leczenia za granicą do kwoty nawet 1 000 000 zł
 • Szeroki zakres usług assistance

   

  UBEZPIECZENIA DLA FIRM:
 • Ochrona na wypadek utraty majątku firmy wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Zabezpieczenie majątku oraz floty pojazdów firmy
 • Możliwość dopasowania zakresu i warunków ubezpieczenia do rodzaju prowadzonej działalności
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą zachęcamy do kontaktu:
telefon:  222 533 548
mail:       ubezpieczenia@greenlab.org.pl