O nas

O firmie Green Lab Sp. z o.o.

Green Lab sp. z o.o. jest spółką założoną w 2014 roku przez spółkę celową Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie– Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. oraz 8 spółek hodowlano-nasiennych, należących do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Obecnie udziały w Green Lab Sp. z o.o. poza Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. udziały posiada 40 spółek podległych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Są to spółki znajdujące się na liście strategicznych spółek Skarbu Państwa, ze względu na ich zakres działania, przede wszystkim w obszarze zachowawczym i rozwojowym polskich hodowli roślinnych i zwierzęcych.

Realizujemy wspólne przedsięwzięcia spółek KOWR, między innymi w obszarze zakupów środków produkcji takich jak nawozy czy paliwo oraz wspieramy ich działalność promocyjną.
W ramach realizacji w/w celów Green Lab jest aktywnym uczestnikiem wspólnego programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PKN Orlen, pod nazwą: "Razem napędzamy polskie rolnictwo". Wyrazem tych działań było m.in. podpisanie porozumienia z ORLEN Paliwa na zakup oleju napędowego dla spółek KOWR.

W 2019 roku podpisaliśmy również porozumienie w sprawie współpracy handlowej i wspólnych projektów badawczo-rozwojowych ze spółką Agrochem Puławy wchodzącą w skład Grupy Azoty.
Oprócz wyżej wymienionych spółka Green Lab zawarła szereg umów o współpracy z podmiotami działającymi na krajowym rynku rolnym

Od marca 2022 roku nawiązaliśmy współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.