Nasze dane adresowe

NIP 676-247-48-40, REGON 123088726, KRS 00000505781
Kapitał zakładowy: 1 362 000,00 zł

  Inspektor ochrony danych: Tomasz Ochocki, email:  iod@greenlab.org.pl