POTATO Poland 2022

W dniach 19-21 sierpnia br. w miejscowości Zamarte odbyły się Międzynarodowe Targi Potato Poland 2022 i XXIX Krajowe Dni Ziemniaka mające na celu integrację polskiej branży ziemniaczanej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

 

W czasie wydarzenia prezentowało się ponad 50-u wystawców. Wśród nich Green Lab Sp. z o.o., na której stanowisku, obok promocji oferty ubezpieczeniowej skierowanej głównie dla sektora rolniczego realizowanej we współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym AGRO Ubezpieczenia swoje osiągnięcia prezentowały spółki KOWR.

Stoisko nasze było lokalizowane przy wejściu, w centralnym ciągu komunikacyjnym głównej hali wystawienniczej. Pozwoliło to na efektywną promocję prezentujących się podmiotów.

Zwiedzający mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technicznymi stosowanymi w maszynach i pojazdach rolniczych,  związanymi z hodowlą, przechowywaniem i procesem przetwórstwa ziemniaków.

Wydarzenie obfitowało także w szereg konferencji i prelekcji tematycznych zorganizowanych w sali znajdującej się bezpośrednio przy hali wystawienniczej.