Dni Pola w Sielinku

Krajowe Dni Pola 2023 odbyły się w dniach 3-5 czerwca 2023 roku w Sielinku koło Opalenicy. Na wystawie można było zobaczyć: ponad 800 odmian roślin uprawnych, najnowocześniejsze rozwiązania w rolnictwie, występy regionalnych zespołów, rękodzieło, a także setki zwierząt.

Nieodłączną częścią IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023 była IV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Odwiedzający mogli zobaczyć różne gatunki zwierząt hodowlanych, które można spotkać na polskich wsiach.

Jedną z najważniejszych stref podczas Krajowych Dni Pola Sielinko 2023 była Strefa Poletek Demonstracyjnych. Zademonstrowano kolekcję odmian rzepaku, zbóż ozimych i jarych, szeroką gamę kolekcji odmian roślin strączkowych, w tym między innymi łubinów, grochów, bobu oraz roślin niszowych jak wyka, seradela, facelia, rzodkiew, gorczyca, lnianka ozima i jara.

Nie zabrakło wystawy maszyn rolniczych oraz sprzętu do pracy w gospodarstwie. Oprócz firm maszynowych prezentowały się również firmy paszowe, nawozowe oraz związane z wyposażeniem rolnictwa i ubojem zwierząt.

Wystawa zwierząt w Sielinku była okazją do zaprezentowania najlepszych zwierząt hodowlanych z grup: bydło mięsne, bydło mleczne, konie oraz króliki. Spośród grup zwierząt gospodarskich zostały wyłonione czempiony i wiceczempiony, natomiast najlepsze okazy walczyły o tytuł Superczempiona Wystawy- znacząca część zwycięskich zwierząt pochodzi z hodowli spółek KOWR.