XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie

W dniach 3-4 września 2022 roku odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie, któremu towarzyszyła XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza. Na Wystawie swój dorobek prezentuje co roku kilkuset wystawców z całej Polski.

W wystawie udział wzięły Spółki KOWR, dla których pawilon wystawienniczy przygotowała Green Lab Sp. z o.o.

Na 150 m² powierzchni wystawienniczej Spółki prezentowały swoje osiągnięcia w hodowli roślinnej i zwierzęcej. 

Krajowa Wystawa Rolnicza to nie tylko ekspozycje, ale również dobra okazja do podnoszenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego. Rolnicy mogli skorzystać z porad ekspertów z instytutów naukowych, MRiRW, ŚODR, ARiMR, KOWR, CDR czy KRUS.

Szczególnym powodzeniem podczas XXXI Krajowej Wystawy Rolniczej cieszyły się: Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Wystawa Drobnego Inwentarza i Ptaków Ozdobnych.

W programie dwudniowej imprezy znalazły się także: Targi Pszczelarskie, Kiermasz Kwiatów i Krzewów Ozdobnych, prezentacje Odnawialnych Źródeł Energii.

Uroczyste wręczenie nagród w ramach V Krajowej Wystawy Bydła Mięsnego miało miejsce 4 września na terenie parkingu jasnogórskiego. Zaprezentowano 73 zwierzęta w 7 rasach i 5 kategoriach.

Wzbogaceniem uroczystości związanych z organizacją Wystawy był uroczysty koncert solistów chóru Zespołu Pieśni i Tańca im. S. Hadyny „Śląsk”, który odbył się w Bazylice Jasnogórskiej.

W niedzielę 4 września 2022 r., jak co roku, tysiące rolników z całej Polski uczestniczyło w Mszy Świętej na Jasnej Górze dziękując Matce Boskiej Częstochowskiej za plony.