XXXII Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie

W dniach 2-3 września 2023 roku odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie, któremu towarzyszyła XXXII Krajowa Wystawa Rolnicza. Na Wystawie swój dorobek prezentuje co roku kilkuset wystawców z całej Polski.

W wystawie udział wzięły Spółki KOWR, dla których pawilon wystawienniczy przygotowała  Green Lab Sp. z o.o.

Na 150 m² powierzchni wystawienniczej Spółki prezentowały swoje osiągnięcia w hodowli roślinnej i zwierzęcej. 

Krajowa Wystawa Rolnicza to nie tylko ekspozycje, ale również dobra okazja do podnoszenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i integracji całego środowiska rolniczego. Rolnicy mogli skorzystać z porad ekspertów z instytutów naukowych, MRiRW, ŚODR, ARiMR, KOWR, CDR czy KRUS.

Szczególnym powodzeniem podczas XXXII Krajowej Wystawy Rolniczej cieszyły się: Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Wystawa Drobnego Inwentarza i Ptaków Ozdobnych oraz różnego rodzaju Konkursy.

Nagrodzeni w konkursie na „Najpiękniejszą koronę dożynkową” zostały Koła Gospodyń Wiejskich: I miejsce – KGW „Wesołe Babki – Dąbrowianki” w Dąbrówce, II miejsce – KGW w Nieboczowach, III miejsce – KGW z Wisły Małej. Sponsorami nagród był: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczegu Ubezpieczenia, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

W programie dwudniowej imprezy znalazły się także: Targi Pszczelarskie, Kiermasz Kwiatów i Krzewów Ozdobnych, prezentacje Odnawialnych Źródeł Energii.

11

W niedzielę 3 września 2023 r., jak co roku, tysiące rolników z całej Polski uczestniczyło w Mszy Świętej na Jasnej Górze dziękując Matce Boskiej Częstochowskiej za plony.